Idrottsföreningen Kamraterna Grankulla on vuonna 1925 perustettu kaksikielinen urheiluseura. Seuran jalkapallotoimintaa harjoittaa tytäryhdistys Grankulla IFK Fotboll rf.
Joukkueita on noin 20 ja pelaajia yli 600 joten toiminta koskettaa varsin suurta osaa kaupungin asukkaista.


Idrottsföreningen Kamraterna Grankulla är en år 1925 grundad tvåspråkig idrottsförening. Föreningens fotbollsverksamhet bedrivs av dotterföreningen Grankulla IFK Fotboll rf.
Antalet lag är ca 20 och spelare över 600 varmed verksamheten tangerar en stor del av stadens invånare.

www.grifkfotboll.fi